×

Usługi

ITaaS jest rozwinięciem znanej formy outsourcingu usług w IT, czyli korzystania z zasobów kompetencyjnych firm zewnętrznych w trybie ciągłym. Obecnie model ten należy do najefektywniejszych metod strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki niemu, każda organizacja może skupić się wyłącznie na rozwoju swoich kluczowych kompetencji, realizujących jej misję. Wszystkie inne procesy niezwiązane bezpośrednio z misją, mogą zostać wyodrębnione poza organizację i dostarczane jako gotowa usługa z określonymi parametrami SLA. 

IT w modelu usługowym rozszerza zakres dostarczanych klientom usług outsourcingowych w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie o gotowe rozwiązania, oferowane w elastycznych modelach rozliczeniowych. Przykładem mogą być oferowane przez nas usługi typu DRaaS czy BaaS. Oferujemy również możliwość dostarczenia pełnej platformy systemowej w modelu IaaS obudowanej szeregiem usług IT dla biznesu, dopasowanych do indywidualnych potrzeb firmy wraz z profesjonalnymi usługami administracji.

ITaaS oraz Outsourcing pozwala na jednoczesne uzyskanie kilku bardzo cennych wartości:

  1. Redukcję oraz przewidywalność kosztów związanych z obsługą IT
  2. Możliwość optymalizacji struktury przedsiędsiębiorstwa i skupienia się na kluczowych obszarach działalności
  3. Dywersyfikację ryzyka operacyjnego związanego z IT, poprzez jego podział pomiędzy strony umowy
  4. Wzrost wydajności, stabilności działania i bezpieczeństwa systemów - przekierowanie procesów IT do wysokiej klasy specjalistów
  5. Ułatwienie standaryzacji zarządzania informacją, dostępem do danych i ich przetwarzaniem
  6. Elastyczne skalowanie środowiska IT, podążające za zmianami w potrzebach organizacji
  7. Brak konieczności inwestowania we własne zasoby, które często są niedoszacowane lub przeszacowane
  8. Monitoring i support Państwa środowiska 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zadzwoń lub napisz do nas, by poznać więcej szczegółów.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam
między innymi: